Velkommen til Nord Troms Begravelsesbyrå

Nord Troms Begravelsesbyrå er et lokalt byrå, med kontor i Reisatunbygget på Storslett. Byrået hadde oppstart i 1985 med eierskifte i 2015. Byrået eies og drives idag av Odd-Steinar Hansen. Begravelser utføres idag i Nord Troms region.Vi har idag egen blomsterbutikk med sorgbinderi i samme bygg. 

Vi inviterer de pårørende til å ta kontakt med oss og avtale en samtale på byråets kontor. Vi kommer gjerne til samtale i hjemmet hvor det er ønskelig. Dette kan gjøre samtalen mer personlig. Vi bistår med alt innenfor gravferd som, dødsannonse, sanghefter, Nav, Lensmannskontor, etc. 

Takk for tilliten ved din henvendelse til oss

I dokumentene under finner du blomsterhefte, katalog for gravmonumenter og en prisliste for blomsterbinderi

© Nord-Troms Begravelsesbyrå
Utvilket av: